اطلاعات عمومی

طرح توجیهی خانگی پرورش زالو

در این طرح پرورش زالو در خانه را مورد بررسی اقتصادی از نظر سود کار پرورش زالو و امکان سنجی پرورش زالو در خانه مورد بررسی قرار داده ایم.

جهت تهیه طرح های توجیهی پرورش زالو برای ارائه به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نیز ارگان های دولتی با دفتر شرکت تماس حاصل نمایید.

۵۵۹۷۳۶۵۱ – ۵۵۹۳۹۲۴۴

در این فیلم نحوه قرار دادن زالو بر بدن بیماران را در درمانگاه های خارجی نمایش داده است.

آیین نامه تاسیس سلامتکده طب سنتی ایران که توسط وزارت بهداشت و درمان تدوین و ابلاغ گردیده و عزیزانی که در زمینه طب سنتی مشغول به فعالیت هستند می توانند با رعایت موارد مطرح شده در آیین نامه نسبت به ارائه خدمات طب سنتی به مردم اعم از حجامت، فصد، زالودرمانی،بادکش و سایر اعمال طب سنتی به مردم اقدام نمایند.

فایل pdf طرح توجیهی پرورش زالو به تعداد ۴۰۰۰۰ قطعه لارو جهت علاقمندان در سایت قرار داده شده است .

جهت هرگونه راهنمایی به شماره های ذیل تماس حاصل نمایید :

۰۹۱۲۵۴۵۶۲۸۰ – ۵۵۹۳۹۲۴۴ – ۵۵۹۷۳۶۵۱

طرح توجیهی کارگاه پرورش زالو به تعداد ۵۰۰۰ مولد

در این طرح تمامی هزینه ها بر اساس مزرعه پرورش زالو واقعی که برای تعدادی زیادی از کارآموزان شرکت صنعتی زالو پروران راگا احداث شده لحاظ گردیده است.

در مورد مشاوره پرورش زالو با شماره های ۰۹۱۲۵۴۵۶۲۸۰ – ۵۵۹۷۳۶۵۱ تماس بگیرید.