جدا کردن زالو با زور

جدا کردن زالو با زور

جدا کردن زالو با زور

جدا کردن زالو با زور و عفونت ناشی از آن

 

زالوی در حال تغذیه می تواند آروارهایش را چنان محکم قفل کند که باز کردن آن با زور مشکل بوده و فرد به علت خطر ایجاد عفونت به هیچ وجه نباید این کار را انجام دهد.

به علت سیستم اتصال محکم و موثر زالوها، برای میزبان آسان نیست که آنها را از سطوح مختلف بدنشان بزدایند. نیروهای کششی ناشی از تلاش، جهت به زور جدا کردن یا کندن یک زالوی در حال تغذیه، می تواند باعث پاره شدن بدن حیوان گردد. چنانچه کسی سعی کند زالوی در حال تغذیه را به زور و یا با ریختن نمک و یا مواد دیگر بر روی زالو از بدن میزبان جدا نماید، این کار باعث قی کردن محتویات روده زالو از جمله باکتری زالو یعنی آئروموناس به درون زخم گشته که باعث عفونت زخم می گردد.

Share this post

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *