نقش زالو در زنجیره غذایی

نقش زالو در زنجیره غذایی

ارتباط زالو در زنجیره ها

متاسفانه اهمیت زالوها در زنجیره غذایی تا حد زیادی با توجه به تنوع زیستی و توزیع وسیعی که دارند نادیده گرفته شده است. گرچه زالوها در نگاه کلی در زنجیره های غذایی به عنوان یک حلثه محسوب می شوند، اما موقعیت اختصاصی آنها در این زنجیره ها به خوبی مطالعه شده است. زالوهای شکارچی به طور معمول دومین مصرف کنندگان هستند که گیاه خواران و پوده خوران را می خورند. اما معمولا هر چه را که بتوانند باآرواره هایشان بگیرند از جمله گوشت خواران را می خورند. اما معمولا هر چه را که بتوانند با آرواره هایشان بگیرند از جمله گوشت خواران کوچک تر، زالوهای دیگر و حتی لاشه ها را می بلعند. زالوهای انگلی حتی می توانند انسان هارا نیز در هرم غذایی خود قرار دهند. ارگانیسم های متعددی از زالوها به عنوان غذا استفاده می کنند، اما گزارشات بسیار کمی از شکارچیان ویژه زالوها وجود دارد.

یکی از شاخص های طبقه بندی زالوها، محیط زیست متفاوت آن هاست که جنس ها حتی گونه ها را از یکدیگر متمایز مینماید. زالوهای انگل پستانداران و زالوهایی که از مایعات بدنی شکار خود مثل کرم های خاکی تغذیه می کنند، به طور کامل نیچ های ( Niche : (زیست خوان ): موقعیت و نقش یک جانور در محیط را گویند که انواع مختلفی دارد از جمله زیست خوان تغذیه ای، عملکردی و ….)

مقالات مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *