لیست همکاران ما در شرکت راگاعباس ابوحمزه

مدیرعامل


مهدی ابوحمزه

معاونت


مدیر فروش

امید رازقی

مدیر فروش


پزشک

سید مهدی مرتضایی

پزشک


منشی جنوب تهران

ناهید رمضانی

مسئول دفتر جنوب تهران


داوود یوسفی

کارشناس فروش


حسابدار

کیوان جبلی راد

حسابدار


سعید عزیزی

سعید عزیزی

کارشناس انفورماتیک


امید ترابی

امید ترابی

کارشناس انفورماتیک


فاطمه کاکاوند

کارشناس فروش


محمد هادی یوسفی

محمد هادی یوسفی

کارشناس فروش


کارشناس فروش 4

محمد جواد غفوری

کارشناس فروش


محمد نجفی پازوکی

کارشناس فروش


طلایی

طلایی

کارشاس فروش


کارمند اداری

امین دولتشاد

کارمند اداری