لیست همکاران ما در شرکت راگا

عباس ابوحمزه

مدیرعامل

مهدی ابوحمزه

معاونت

مدیر فروش

امید رازقی

مدیر فروش

پزشک

سید مهدی مرتضایی

پزشک

سمیه سهیلی

مسئول دفتر غرب تهران

منشی جنوب تهران

ناهید رمضانی

مسئول دفتر جنوب تهران

حسابدار

کیوان جبلی راد

حسابدار

سعید عزیزی

سعید عزیزی

کارشناس انفورماتیک

امید ترابی

کارشناس انفورماتیک

فاطمه کاکاوند

کارشناس فروش

کارشناس فروش 2

محسن ابیلی

کارشناس فروش

محمد هادی یوسفی

محمد هادی یوسفی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 4

محمد جواد غفوری

کارشناس فروش

حاتم فعله گری

کارشناس فروش

محمد نجفی پازوکی

کارشناس فروش

پارسا طلایی

پارسا طلایی

کارشاس فروش

طلایی

طلایی

کارشاس فروش

کارمند اداری

امین دولتشاد

کارمند اداری

کارمند اداری 2

راحله امیدی

کارمند اداری

کارمند اداری 3

معصومه محمودآبادی

کارمند اداری