گواهینامه های ایزو


استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

استاندارد بین المللی مدیریت زیست محیطی
استاندارد بین المللی مدیریت زیست محیطی

استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت
استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت

استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی -بهداشت - محیط زیست
استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی -بهداشت – محیط زیست

استاندارد بین المللی رسیدگی به شکایت در سازمان ها
استاندارد بین المللی رسیدگی به شکایت در سازمان ها

استاندارد عملکرد خوب در توزیع و پخش
استاندارد عملکرد خوب در توزیع و پخش

استاندارد بین المللی رضایت مندی مشتریان انگلستان
استاندارد بین المللی رضایت مندی مشتریان انگلستان


Previous
Next

مدارک آموزشی


گواهینامه مهارت کاربر گیاهان دارویی
گواهینامه مهارت کاربر گیاهان دارویی

گواهینامه مهارت زالوانداز
گواهینامه مهارت زالوانداز

گواهینامه حجامت ، زالودرمانی ، بادکش درمانی و فصد
گواهینامه حجامت ، زالودرمانی ، بادکش درمانی و فصد

گواهینامه نسخه نویسی داروهای پیشرفته
گواهینامه نسخه نویسی داروهای پیشرفته

گواهینامه حجامت پیشرفته
گواهینامه حجامت پیشرفته

پروش دهنده زالوی طب سنتی
پروش دهنده زالوی طب سنتی

گواهینامه فروشندگی گیاهان دارویی
گواهینامه فروشندگی گیاهان دارویی

گواهینامه طب سنتی ( مزاج شناسی کاربردی)
گواهینامه طب سنتی ( مزاج شناسی کاربردی)

گواهینامه مهارت پروش گیاهان دارویی
گواهینامه مهارت پروش گیاهان دارویی

گواهینامه اصلاح سبک زندگی به روش طب سنتی ایرانی
گواهینامه اصلاح سبک زندگی به روش طب سنتی ایرانی

گواهینامه پرورش و تکثیر زالو
گواهینامه پرورش و تکثیر زالو

گواهینامه پروش دهنده زالوی طب سنتی
گواهینامه پروش دهنده زالوی طب سنتی

گواهینامه طب سنتی پیشرفته
گواهینامه طب سنتی پیشرفته

گواهینامه دوره مهارت حرفه ای حجام
گواهینامه دوره مهارت حرفه ای حجام


Previous
Next

افتخارات


سپاس‌نامه
سپاس‌نامه

نمایشگاه بین المللی طب سنتی
نمایشگاه بین المللی طب سنتی

جشنواره ملی گیاهان دارویی
جشنواره ملی گیاهان دارویی

Traditional Alternative Medicine
Traditional Alternative Medicine

شرکت در رویداد استارت آپ ویکند دانشگاه آزاد
شرکت در رویداد استارت آپ ویکند دانشگاه آزاد

پروانه عضویت در مرکز ملی توسعه کارآفرینی و مدیریت
پروانه عضویت در مرکز ملی توسعه کارآفرینی و مدیریت

پروانه عضویت در مجمع متخصصین بدون مرز
پروانه عضویت در مجمع متخصصین بدون مرز

نام نیک برند
نام نیک برند

Certificate of Membership
Certificate of Membership

گواهی عضویت در مرکز رتبه بندی کیفیت اورآسیا(آسیا و اروپا)
گواهی عضویت در مرکز رتبه بندی کیفیت اورآسیا(آسیا و اروپا)

گواهی عضویت در فدراسیون جهانی اقتصاد
گواهی عضویت در فدراسیون جهانی اقتصاد

پروانه عضویت کنسرسیوم نخبگان مدیریت ایران
پروانه عضویت کنسرسیوم نخبگان مدیریت ایران

VIF
VIF

بنیاد چهره‌های ماندگار
بنیاد چهره‌های ماندگار

PSV Academy
PSV Academy

Certificate
Certificate

گواهی عضویت
گواهی عضویت


Previous
Next