انتخاب مکان مناسب کارگاه پرورش زالو و تکثیر زالو

موارد مورد نظر در انتخاب محل مناسب جهت احداث کارگاه پرورش زالو موارد مورد نیاز مکان برای تکثیر و پرورش زالو: ۱.بهتر است اول از همه ظرفیت کاری خود را مشخص کرده و طبق ان مساحت را کارشناسانه محاسبه کنید و بهتر است ۲۰% فضا بیشتر باشد تا برای افزایش طرح در آینده مجبور به […]بیشتر بخوانید