Tag - تاریخچه زالو

پیشینه تاریخی زالو

گزارش تاریخی در خصوص زالو زالو از ۲۵۰۰ سال قبل در هند ، یونان ، روم ، ایران و سپس در اروپا مورد استفاده پزشکی داشته است .در قرن نوزدهم از این جانور کوچک برای درمان هر دردی از جمله سردرد ، تب ، زخم های عفونی شده ، دمل و آبسه ، ورم ها ، هموروئید و ... استفاده می شده است .بدلیل اثر ضد انعقادی هیرودین بزاق زالو ، امروزه در تحقیقات جدید ثابت شده است که پس...

ابن سینا نابغه ایران زمین پیشرو در صنعت زالو

ابن سینا نابغه ایران زمین پیشرو در صنعت زالوابن سینا اولین نفر در شناسایی زالو بررسی های دقيق ابن سينا در مورد ساختمان بدن زالو و زالو درمانی، و ترجمه ی آثار او، به لاتين سبب آشنايی اطبای غرب با زالو درمانی نوين شد و موسساتی به وجود آمد که جهت جمع آوری زالو تعدادی زالو گیر حرفه ای داشت  که پس از شکار زالو، آنها را در اختيار موسسه ی مربوطه قرار می دادند تا پس از بسته بندی به...

تاریخچه زالو سرگذشت زالو

تاریخچه استفاده از زالو به ۲۵۰۰ سال قبل بر می گردد .در آن زمان از این جانور برای بیرون کشیدن خون از بدن استفاده می شد.حتی در نوشته های یونان قدیم مربوط به هیپوکرات نیز نشانه هایی از « زالو درمانی » به چشم می خورد.استفاده از زالو در آن زمان بر پایه تئوری طبایع چهارگانه استوار بود .با پیشرفت علم در قرون اخیر ، عملا استفاده از زالو در دنیای جدید منسوخ شد و جز در برخی از...