Tag - زالو چیست

پیشینه تاریخی زالو

گزارش تاریخی در خصوص زالو زالو از ۲۵۰۰ سال قبل در هند ، یونان ، روم ، ایران و سپس در اروپا مورد استفاده پزشکی داشته است .در قرن نوزدهم از این جانور کوچک برای درمان هر دردی از جمله سردرد ، تب ، زخم های عفونی شده ، دمل و آبسه ، ورم ها ، هموروئید و ... استفاده می شده است .بدلیل اثر ضد انعقادی هیرودین بزاق زالو ، امروزه در تحقیقات جدید ثابت شده است که پس...

زالوی چندش آور

دیدگاه اشتباه برخی افراد در مورد زالو هنگامیکه با افراد مختلف درباره زالو صحبت می کنم اولین چیزی که از ذهن آنها می گذرد و بر زبان جاری می گردد چندش آور بودن این موجود است .شاید ما ایرانی ها در طول دوران عادت کرده ایم که با موضوعات مختلف به صورت احساسی برخورد نماییم و به جای تحقیق و تفکر و نگرش علمی به مسایل ، همه را با چوب احساسات برانیم.براستی شاید زالو در نگاه اول چندش آور...

ابن سینا نابغه ایران زمین پیشرو در صنعت زالو

ابن سینا نابغه ایران زمین پیشرو در صنعت زالوابن سینا اولین نفر در شناسایی زالو بررسی های دقيق ابن سينا در مورد ساختمان بدن زالو و زالو درمانی، و ترجمه ی آثار او، به لاتين سبب آشنايی اطبای غرب با زالو درمانی نوين شد و موسساتی به وجود آمد که جهت جمع آوری زالو تعدادی زالو گیر حرفه ای داشت  که پس از شکار زالو، آنها را در اختيار موسسه ی مربوطه قرار می دادند تا پس از بسته بندی به...

زالو چیست؟ توضیح کلی پیرامون زالو

زالوها چیستند؟ زالوها کرم های حلقوی هستند که به کرم های خاکی شباهت دارند ولی از لحاظ آناتومی ، بسیارمتفاوت می باشند . آناتومی بدن زالو بدن زالو ها به ۳۴ بخش ( حلقه ) تقسیم می شود ، با مکنده های قوی که در قسمت جلو(دهان) و در قسمت عقب قرار دارد .معمولاً زالو ها سه فک دارند که بر روی هر فک ۱۰۰ دندان وجود دارد ، دندان یا فک زالو شبیه حرف Y انگلیسی است .برخی از زالو ها...