اقبال جهانی به طب سنتی

بررسی طب مکمل در امریکا در امریکا ، بودجه اختصاص یافته به طب مکمل ( طب سنتی ) در سال ۲۰۰۷ ، معادل ۴۱% کل بودجه موسسات ملی سلامت و تقریبا برابر بودجه موسسه ملی سرطان می باشد که مبلغ قابل توجهی است. در همین سال (۲۰۰۷)، به طور متوسط ۳/۳۸% بالغین و ۸/۱۱% اطفال […]بیشتر بخوانید