آنچه از زالودرمانی نمیدانیم

ناگفته های زالو درمانی از زبان استاد حسن حاج طالبی آنچه از زالودرمانی نمی دانیم آنچه در درمان های طبیعی همانند زالودرمانی اهمیت دارد آن است که: در هر روش درمانی علاوه بر مواردی که بر اساس تحقیقات کشف می شود رموز مهمترو گسترده تری وجود دارد که نا شناخته مانده است و نیاز به […]بیشتر بخوانید