شرکت صنعتی راگا

 

شرکت صعتی راگا در سال ۱۳۹۵ به طور رسمی در اداره ثبت شرکت ها ثبت و آغاز به کار نموده و با هدف 

تولید و عرضهه محصولات ارگانیک و سالم در زمینه طب سنتی و سلامتی مشغول به فعالیت می باشد و درگام اول

 پوشش سراسری ایران و در گام دوم صادرات محصول به کشورهای همسایه را در دستور کار دارد