استراتژی های سازمان جهانی بهداشت در مورد طب سنتی

اهداف استراتژی طب سنتی سازمان جهانی بهداشت

استراتژی سازمان جهانی بهداشت در مورد طب سنتی ۲۰۲۳-۲۰۱۴ برای حمایت از کشورهای عضو شامل این موارد است.

 • بهره برداری از توان بالقوه طب سنتی و مکمل جهت بهبود سیستم بهداشت و سلامتی، مراقبت بهداشتی فرد
  محور و پوشش جهانی بهداشت.
 • ترویج استفاده ایمن و موثر شیوه ها، رویکردها و نظارت بر پزشکان طب سنتی و مکمل از طریق تدوین مقررات
  انجام پژوهش و ادغام مناسب در سیستم بهداشتی ملی، این استراتژی برای کمک به کشورها در چگونگی
  ارتقاء سطح سلامت به کمک طب سنتی و مکمل و محافظت از مصرف کنندگان این خدمات تدوین شده است.

این اقدام شامل دو گام اساسی است

الف – کشورهای عضو باید به تعریف و درک بهتر از وضعیت طب سنتی و مکمل در کشور خود بپردازند که الزمه آن
شناسایی انواع رویکردها ی مورد کاربرد و گروه مراجعان، بررسی دلیل آنها در استفاده از این خدمات و تعیین نیازهای ها
و آینده مرتبط با محصولات، شیوه و پزشکان طب سنتی و مکمل است.

ب- کشورهای عضو باید با تامل در وضعیت و شرایط ملی خود، سیاستها، مقررات و دستور العمل های توسعه مرتبط
با انواع طب سنتی و مکمل که مورد نیاز و انتخاب مردم است را تدوین کنند. اگرچه ممکن است موارد و اولویت های
مشترکی بین کشورهای عضو وجود داشته باشد، اما رویکرد های ملی هر کشور در جهت رسیدگی به نیازهای افراد
آن کشور، توسعه می یابد.واضح است که این قوانین بر اساس چهار چوب های قانونی موجود، باورهای فرهنگی در مورد
طب سنتی و مکمل و در جهت ایجاد ساختارهای نظارتی بر محصولات، شیوه ها و عملکرد پزشکان است.

کشورهای عضو برای برداشتن دوگام فوق باید فعالیت خود را برای رسیدن به سه هدف استراتژیک، تنظیم نمایند:

 • فراهم آوردن دانش پایه برای مدیریت فعال طب سنتی و مکمل در جهت سیاست های ملی مناسب
 • تقویت تضمین کیفیت، ایمنی، استفاده مناسب و اثر بخشی طب سنتی و مکمل با تنظیم
  محصولات، شیوه ها و عملکرد پزشکان
 • ترویج پوشش بهداشت جهانی با ادغام مناسب خدمات طب سنتی و مکمل با سیستم مراقبت های بهداشتی

 

مجله صنعت زالوی ایران

مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *