تاریخچه زالو درمانی

زالو درمانی در دنیا - پرورش زالو - روغن زالو

تاریخچه زالو درمانی

علل معلوم نبودن تاریخچه دقیق زالو درمانی در دنیا

زالو درمانی با توجه به فراز و نشيب هائي كه در جهان داشته

تا بحال در كتب و مقالات،كسي نتوانسته است تاريخچه ي درستي از آن را بيان كند

كه مهم ترين دلايل آن به شرح زير است :

هر تغييري كه در حوادث طبيعي و غيرطبيعي ايجاد شده در تعداد ، ميزان مصرف و نحوه ي نگهداري زالوها مؤثر بوده است

مثلاً جنگهاي جهاني اوّل و دوّم ، سيل ، طوفان ، سونامي و …… در تعداد زالوها به شدت تأثير گذاشته اند .

پيشرفت علم مدرن در كشورها ي مختلف و عدم آگاهي از مكانيسم اثر زالو بر بدن انسان

در مقاطع مختلف زمانی زالو را به فراموشي سپرده اند .

حتّي در بعضي از كشورها مثل كشور ايران بعد از ظهور طب مدرن سالها زالو درمانی جرم محسوب شده و تا كنون ادامه داشته است .

بدليل عدم آگاهي ، محدوديتها ، شرايط مختلف زماني گاهي نسل زالو تا مرحله انقراض پيش رفته است .

اهداف خودخواهانه ي بعضي از نويسندگان باعث شده كه تنها تاريخ زالو را محدود به بعضي از كشورهاي خود كنند

و از كشورهاي ديگر سخني به ميان نيامده است .

عملاً با حذف بعضي از كشورهاي مهّم كه هزاران سال زالو درمانی در آنجا انجام شده تاريخ زالو درمانی مخدوش شده است .

تا كنون هيچ مورّخي صادقانه براي آگاهي انديشمندان و پزشكان ، تمام كشورهاي جهان را بررسي نكرده

و تاريخي واقعي بر اساس واقعيّات بيان نكرده است .

زالو مثل بسياري از علوم طبيعي مورد ظلم علم جديد قرار گرفته

و دهها سال حتّي اجازه ي تحقيق و پژوهش را در مورد آن ممنوع كرده اند .

اينجانب با مطالعه كتب ، مقالات و مراجعه به رسانه هاي مختلف نتوانسته ام تاريخ دقيقي از زالو درمانی پيدا كنم .

هر كشوري در معرفي تاريخ اين روش درماني در مورد سهم خود زياده روي كرده است

به عنوان مثال دركتاب MLT تاريخ زالو درمانی محدود به چند كشور اروپائي و چند دانشمند و پزشك آنها شده

و از پزشكان بزرگي همچون بوعلي سينا ، رازي ، جرجاني كه سازمان بهداشت جهاني حتّي بوعلي را پدر پزشكي جهان مي شناسد

و هزار سال قبل زالو درمانی علمي را معرفي نموده است يادي نكرده اند.

خیانت به تاریخ زالو درمانی ایران

تعیین تاریخ دقیق زالو درمانی

امّا آنچه در مطالعه ي تاريخ زالو درماني بدست آمده ،  هر چند نمي تواند اصل ماجرا باشد

چون نوشتن تاريخ دقيق زالو درماني امكان پذير نيست و نياز به سالها تحقيق و پژوهش تاريخي دارد .

و شايد متهم به خودخواهي در بيان تاريخ بشویم چون در مطالعه ي تاريخ زالو درماني فهميده می شود

که  ظلم زيادي بر كشورم ايران روا داشته اند

كه مهمترين آن اينكه طب سنتي ايران را در بسياري از كتب طب سنتي جهان بخصوص كتب زالو درماني ، طب عرب معرفي كرده اند كه اين كار خيانتي غير قابل جبران است.

چون ما فارسي زبان هستيم و پزشكان ايراني هم فارسي بوده اند و تنها بعضي از كتب ما در دوره اي از تاريخ اجباراً به زبان عرب نوشته شده است

البته در ميان اعراب هم پزشكان بزرگي وجود داشته اند كه مي توان آنها را طبيب عرب معرفي كرد .

مطالعات ما نشان مي دهد از زماني كه انسان پا به اين عرصه خاكي گذاشته زالوها وجود داشته اند

چون نژاد انسان و زالو يكي بوده است و انسانها هزاران سال بعد از زالوها ظهور كرده اند

به مرور در هر نقطه از جهان كه زالو بطور طبيعي رشد كرده ابتدا تصادفي و بعد آگاهانه زالو درماني انجام شده است .

اما اينكه اولين بار كدام انسان ، انديشمند و يا طبيب به اين معجزه ي الهي پي برده است مشخص نيست .

واقعيت امر آن است كه از حدود بيش از ۵  هزار سال قبل كه طب در دنيا ظهور علمي تري داشته

كشورهائي مثل يونان ، ايران ، چين و هندوستان پيش قراول طب سنتي بوده اند

و دنيا هميشه از سقراط ، بقراط ، جالينوس و بوعلي سينا به عنوان پدر پزشكي جهان ياد كرده است

تاريخ پزشكي جهان در هر بخشي ، از جمله گياه درماني ، زالو درماني و روشهاي ديگر درماني ، بدون اين دانشمندان و كشورهاي آنها مخدوش است .

هزار سال قبل بوعلي سيناي فارسي زبان در كتاب قانون در طب به زبان عربي زالو درماني علمي را معرفي كرده

و در بسياري از بيماريها آنرا براي بيمارانش بكار برده است و كتاب قانون بوعلي سينا چهار صد سال در كشور فرانسه تدريس شده است

اما وقتي امروز از زالو درماني فرانسه كه دقيقاً بعد از تحصيل دانش بوعلي سينائي صحبت مي شود

سخني از ابوعلي سينا و ايران به ميان نمي آيد .

آيا اين تاريخ مخدوش نيست ؟

كتاب قانون چهار صد سال در اروپا رفرانس معتبر پزشكي بوده است

چرا امروز وقتي كتابهاي زالو درماني از اروپا به ايران مي آيد سخني از ابوعلي سينا نيست ؟

مطمئناً پزشكان بزرگي در اروپا زالو درماني و مزاج شناسي را از ۲۰۰ الي ۳۰۰ سال قبل معرفي كرده اند

اما آيا كسي پرسيده است كه اطلاعات خود را از كجا بدست آورده اند ؟

Share this post

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *